Atletika

  • AK Draževina
  • AK Podgorica
  • AK Budućnost
  • AK Podgorički marathon
  • AK Milenijum
  • AK Spartak


Napomena: Spisak sportskih organizacija preuzet je od nadležnog ministarstva. Ukoliko je Vaša SO registrovana u Podgorici, a ne nalazi se na spisku, molimo Vas da nas kontaktirate.