Kamp perspektivnih sportista Podgorice

Svrha organizovanja kampa je da se na jednom mjestu okupi što veći broj talentovanih sportista iz našeg grada, kojima će se uz kvalitetan stručni rad i optimalne uslove za trening omogućiti usavršavanje sportskih vještina.

U 17. ediciji ove programske aktivnosti Sekretarijata za sport, na Kopaoniku je treniralo 70 dječaka i djevojčica iz Podgorice iz četiri najpopularnija sporta: košarke, rukometa, fudbala i odbojke.

Na ovaj način Glavni grad pokazuje da se na kvalitetan način odnosi prema najmlađima, stvarajući im uslove da se bave sportom, da se druže i stiču nova iskustva, istovremeno stvarajućči pretpostavke da za značajne rezultate crnogorskog sporta u budućnosti.

Napomena: izbor učesnika i učesnica kampa zavisi isključivo od nadležnih saveza, a jedini uslov koji diktora Sekretarijat za sport, pored godišta kampera, je da isto dijete ne može više puta biti dio ovog programa.