Univerzalna dvorana

Univerzalno sportsko igralište (bivši Venom) je adaptirana dvorana koja je postala dom za borilačke sportove.

Nekadašnja sportska dvoranu “Venom”, koja je bila u jako lošem stanju, adaptirana je i danas je multifunkcionalna sportska dvorana, u kojoj će stasavati nove generacije uspješnih sportista, prvenstveno onih koji su posvećeni borilačkim vještinama.

Grad Podgorica ima bogatu tradiciju u borilačkim sportovima i klubovi koji se bave borilačkim sportovima do sada nijesu imali adekvatan prostor za rad.

Adaptacijom bivše dvorane Venom, “Sportski objekti” u saradnji sa Glavnim gradom Podgorica, dobili su jedan potpuno funkcionalan objekat, koji ima tri borilišta i omogućiće sportistima, prije svega bokserima, karatistima, džudistima i ostalim zainteresovanim, da u sklopu ovog objekta obavljaju trenažne procese, kao i da u narednom periodu mogu organizovati nacionalna i regionalna takmičenja”